:: Home
   :: ʶҹó COVID-19 ѧѴҪ
   :: §ҹʶҹó COVID-19
   :: áôԹҹͧѧѴ
   :: ͧҧõԴ
 
 
 
СȨѧѴҪ
ҵáûͧѹкҴͧäԴù 2019 (COVID-19)
ǷҧҪ˹ҷ軯Ժѵԧҹ͡ʶҹ ͻͧѹ䢻ѭҨҡäԴù 2019 (COVID-19)
   
   
   
觨ѧѴҪ
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) (觷 1225/2563 .19 .. 63 (Ѻ 1))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 2 (觷 1264/2563 .23 .. 63 (Ѻ 2))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 3 (觷 1371/2563 .26 .. 63 (Ѻ 3))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 4 (觷 1426/2563 .31 .. 63 (Ѻ 4))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 5 (觷 1495/2563 .4 .. 63 (Ѻ 5))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 6 (觷 1567/2563 .9 .. 63 (Ѻ 6))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 7 (觷 1658/2563 .16 .. 63 (Ѻ 7))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 8 (觷 1928/2563 .30 .. 63 (Ѻ 8))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 9 (觷 1951/2563 .2 .. 63 (Ѻ 9))
ǷҧûԺѵҵáûͧѹäҧҪá˹ͻͧѹкҴͧäԴù 2019 (COVID-19)
(觷 1952/2563 .2 .. 63)
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 10 (觷 2001/2563 .7 .. 63 (Ѻ 10))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 11 (觷 2138/2563 .16 .. 63 (Ѻ 11))
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 12 (觷 2394/2563 .30 .. 63 (Ѻ 12))
ǷҧûԺѵҵáûͧѹäҧҪá˹ͻͧѹкҴͧäԴù 2019 (COVID-19) (Ѻ 3)
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 13 (觷 2536/2563 .13 .. 63 (Ѻ 13))
ǷҧûԺѵҵáûͧѹäҧҪá˹ͻͧѹкҴͧäԴù 2019 (COVID-19) (Ѻ 4)
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 14 (觷 2850/2563 .30 .. 63 (Ѻ 14))
ǷҧûԺѵҵáûͧѹäҧҪá˹ͻͧѹкҴͧäԴù 2019 (COVID-19) (Ѻ 5)
ҵáѧФǺкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻ 15 (觷 3292/2563 .3 .. 63 (Ѻ 15))
ǷҧûԺѵҵáûͧѹäҧҪá˹ͻͧѹкҴͧäԴù 2019 (COVID-19) (Ѻ 6)
ҵáͧѺèѴҹ͡Ԩʴ ͹ ͡èѴԨԧҧ ͻͧѹкҴͧäԴù 2019 (COVID-19)
   
   
   
ŧóٹѭҡ˵ءóͧѹ䢻ѭäԴù 2019 (COVID-19) ѧѴҪ
ҵáûͧѹкҴäԴù 2019 (COVID-19) ѺԨҧ
ҵáûͧѹкҴäԴù 2019 (COVID-19) Ѻʶҹʧ ʶҹѡ 鹿 ԡ ʶҹ㴷ѡɳФ¤֧ѹ

   
   

 
 ǻЪѹ

ѺѤѤԺѵԧҹçҺʹ ѧѴҪ

ҹСѺҪèѧѴҪ

¢ͪҪ (Ѻ 4 ͹¹ - Ҥ 2563)
ͻԺѵѺͧЪ Фйӡûͧѹ COVID19 ѺʶҹҪ ѧѴҪ
¢ͪҪ (Ѻ 5 ͹Զع¹ - áҤ 2563)
   
   

 

 

 

 

 

 

 

ӹǹҪ visitor counter